mojasameh gavazn neshaste kochak jofti boronzi (1)