mojasameh gavazn neshaste kochak jofti boronzi (2)