mojasameh gavazn neshaste kochak jofti boronzi (3)