mojasameh gavazn neshaste kochak jofti boronzi (5)