kase boshghab paye boronzi zarf sormei model daste gandom (4)