kase boshghab paye boronzi zarf sormei model daste gandom (5)