mojasameh gavazn neshaste kochak jofti boronzi (4)